ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Фізична особа – підприємець, далі за текстом – «Виконавець», з однієї Сторони, та «Замовник» – фізична особа-підприємець на спрощеній системі оподаткування або фізична особа, яка досягла 18-річного віку та має повну дієздатність, яка здійснює замовлення послуг на офіційному сайті Виконавця (далі – Сайт) https://china24-7.com/, далі за текстом – «Замовник», з іншого боку, окремо іменуються як «Сторона», а разом «Сторони», – уклали цей Договір про таке:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. На умовах цього Договору Виконавець зобов’язується надавати послуги з придбання товарів у зарубіжних on-line магазинах Китаю згідно з Заявкою Замовника, створеною в Особистому кабінеті на Сайті https://china24-7.com/, а також інші додаткові послуги, а Замовник зобов’язується сплачувати вартість наданих послуг згідно з тарифами Виконавця.

2.2. Замовник сам обирає товар до придбання та веде переговори із Продавцем через on-line магазин. Замовник є вантажоодержувачем і всі ризики, пов’язані з доставкою, транспортуванням та розмитненням бере на себе.

2.3. Сторони погоджуються, що Виконавець не несе відповідальності за товари неналежної якості, які вибрано та замовлено для придбання в on-line магазинах Китаю.

2.4. Договір є публічним згідно зі ст. 633 та ст. 641 Цивільного кодексу України є еквівалентом “усної угоди” і має належну юридичну силу.

2.5. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов цього договору-оферти, що підтверджує укладення Договору на запропонованих умовах, факт здійснення Замовником перерахування грошей за придбання товару у закордонних on-line магазинах Китаю.

2.6. Оформленням Замовлення Замовник підтверджує погодження та безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).

2.7. Після виконання Виконавцем замовлення, Оферта має силу Акту виконаних робот та прийняття послуг здійснюється без підписання відповідного Акту.

2.8. У даній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

« Інтернет – сайт » – сайт Виконавця, створений для ознайомлення з умовами угоди та укладання Договорів публічної оферти.

« Виконавець » – організація, незалежно від її організаційно-правової форми та/або фізична особа підприємець, який надає посередницькі послуги з придбання товару у закордонних on-line магазинах Китаю.

« Послуга » – придбання товарів у закордонних on-line магазинах згідно з інформацією на сайті https://china24-7.com/.

” Замовник ” – фізична особа або фізична особа-підприємець на спрощеній системі оподаткування, який здійснює замовлення на сайті https://china24-7.com/.

« Акцепт » – повне та беззастережне прийняття Замовником умов Договору.

 « Продавець » – будь-яка фізична особа-підприємець або юридична особа, яка пропонує до придбання Товари в інтернет-магазинах за межами території України та забезпечує їх доставку територією країни-відправника до складу Замовника.

« Вантажоодержувач » – будь-яка фізична особа, зазначена в Особистому кабінеті на Сайті https://china24-7.com/ як одержувач Замовлення за певною адресою. Вантажоодержувачем може бути як сам Замовник, так і будь-яка вказана Замовником особа.

« Замовлення » – рішення Замовника доручити Виконавцю придбати товари в закордонних магазинах Китаю on-line, оформлене через інтернет-сайт https://china24-7.com/ шляхом створення Заявки.

« On – line магазин» – сайт, що торгує товарами через мережу Інтернет.

«Товар» – будь-які товари (крім заборонених міжнародним законодавством та законодавством України до переміщення через митний кордон України), упаковані та підготовлені до пересилання відповідно до вимог законодавства України та країни відправника, які приймаються від Продавців згідно із замовленням Замовника.

« Тарифи » – тарифи на надання послуг зазначені на сайті https://china24-7.com/, які не включають тарифи на здійснення митних формальностей, митні платежі та збори; інші податки, платежі, додаткові витрати.

“Транспортна Компанія” – це підприємство, яке організовує доставку вантажу від Продавця до вантажоодержувача.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:
3.1.1. Організовувати та здійснювати купівлю товару відповідно до положень цього Договору.

3.2 Виконавець має право:
3.2.1. Переглянути тарифи (викладені на Сайті https://china24-7.com/) залежно від змін у законодавстві чи економічних змін. Належним повідомленням Замовника є розміщення інформації на офіційному сайті Виконавця: https://china24-7.com/.
3.2.2. Залучити до виконання зобов’язань третіх осіб. При цьому передача повноважень за Договором третім особам не звільняє Виконавця від відповідальності перед Замовником.

3.3. Клієнт зобов’язується:
3.3.1. 
Перед замовленням будь-якої послуги, що надається Виконавцем, уважно ознайомитись з тарифами та правилами її надання, опублікованими на Сайті: https://china24-7.com/, з текстом цього Договору. У разі потреби будь-якого роз’яснення щодо послуг – зв’язатися з Виконавцем для отримання необхідних роз’яснень, що передують замовлення послуги.
3.3.2. 
Уважно та чітко заповнювати інформацію на замовлення в Особистому кабінеті на Сайті https://china24-7.com на придбання Послуги, згідно з інструкцією, розміщеною на Сайті за наступною адресою: https://china24-7.com. Замовник несе відповідальність за інформацію, яка вказується в Особистому кабінеті на Сайті https://china24-7.com, що означає згоду Замовника щодо умов угоди.
3.3. 
Надавати необхідну та достовірну інформацію при оформленні Замовлення та не замовляти заборонені товари відповідно до законодавства країни походження та країни призначення (такі товари як коштовності, дорогоцінне каміння та метали, тварин та рослин, зброя та складові частини зброї, вибухові речовини (згідно з класифікацією ІАТА), людські останки, антикваріат, кредитні картки, банкноти будь-яких національних валют, чеки, порнографію чи інші предмети).
3.3. 
Оплачувати послуги Виконавця у відповідність до умов цього Договору.

3.4. Клієнт має право:
3.4.1. 
Отримувати достовірну інформацію про послуги, які надає Виконавець.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1 ФОРМУВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ 4.1. 1. Для замовлення послуги Замовник має пройти реєстрацію на сайті Виконавця за адресою: https://china24-7.com . 4.1 Замовлення приймаються через сайт у робочий час Виконавця шляхом створення заявки. 4. 1.3 Після реєстрації Замовника в особистому кабінеті Виконавець надає йому право створювати заявки на придбання Послуги. 4. 1.4 .Замовник самостійно оформляє угоду з Продавцем Товару в on-line магазині або доручає Виконавцю купити Товар за посиланням, вказавши потрібний колір, розмір, кількість, вага та інші параметри, якщо вони передбачені. Замовник попередньо самостійно оцінює якість і характеристики товару, що купується. Продавець надає послуги доставки на території Китаю.
4.1.5. Замовник самостійно обирає Транспортну компанію та вказує в Заявці адресу складу цієї ТК та свій клієнтський номер. Замовник самостійно оформлює та оплачує доставку до країни призначення згідно з правилами такої Транспортної компанії та законодавства України. 4. 1.6 Замовник у будь-який час може перевірити статус Замовлення в особистому кабінеті на вкладці «Мій Акаунт-Замовлення».

4.1  Виконавець не здійснює обмінні операції з придбання/продажу іноземної валюти.

4.2 ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.2.1 Оплата замовлення означає згоду Замовника на укладення цього Договору із Виконавцем.
4.2.2 Замовник оплачує вартість замовлення за Договором у повному обсязі, а також 2% вартості замовлення за надання посередницьких послуг за придбання товару в зарубіжних on-line магазинах, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Датою оплати вважається день надходження коштів на рахунок Виконавця.
4.2.3. Комісійна винагорода Виконавця входить до тарифу, вказаного на сайті https://china24-7.com .
4.2 .Замовник має право підтвердити або анулювати замовлення, до того моменту, поки він не сплачений.
4.2 Замовлення приймаються до виконання лише після надходження коштів на рахунок Виконавця.
4.2.6 Замовнику повідомлення про виконання замовлення надсилається на електронну адресу, яка була вказана при оформленні замовлення.
4.2.7 Оплата за послуги здійснюється в гривні на підставі тарифів Виконавця вказаних на сайті https://china24-7.com/ .
4.2.8 Замовник зобов’язується здійснювати оплату за надані послуги одним із зазначених способів на Сайті https://china24-7.com/ .
4.2. Послуги платіжних систем, терміналів Замовник оплачує додатково.

ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ У ВИХІДНІ ТА СВЯТНІ ДНІ
3.1 Графік виконання замовлень у вихідні та святкові дні розміщується на сайті  https://china24-7.com/  у розділі «Режим Роботи».

. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Термін виконання замовлення – 24 години з моменту отримання оплати від Замовника.

. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН

6.1 Акцепт Оферти Замовником є ​​підтвердженням укладання Договору за умов Оферти.
6.2 Договір набирає чинності з моменту оплати замовлення Замовником та діє до моменту виконання Виконавцем зобов’язань за цим Договором.
6.3 Виконавець має право вносити зміни до тексту цього Договору на свій розсуд у будь-який момент та без попереднього повідомлення Замовника. Актуальна (чинна) редакція Договору завжди доступна на сайті.
6.4 .Замовник погоджується та визнає, що внесення змін до Оферти тягне за собою внесення цих змін до укладеного, вже чинного між Замовником та Виконавцем Договіру, і ці зміни в Договорі набувають чинності з такими змінами в Оферті.

. ФОРС МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо це невиконання спричинене обставинами, які не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійними лихами, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади чи управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).
7.2. Форс-мажор застосовується, та Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, за наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1 Виконавець гарантує збереження таємниці інформації, яку Замовник вказує під час реєстрації або оформлення замовлення.
8.2.Замовник дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче у Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім цього, укладанням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також отримання документів. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника як суб’єкта персональних даних згідно із Законом України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.

. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1 Виконавець не несе ризиків, пов’язаних із втратою чи пошкодженням товару, придбаного Замовником.
Виконавець не несе відповідальності за неналежне використання чи зберігання товарів Замовником, замовленим через On-line магазин.
9.3. Виконавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень та своїх зобов’язань у разі надання Замовником недостовірної чи неправдивої інформації.
Відповідальність Сторін в інших випадках визначається відповідно до законодавства України.
.Сторони погоджуються, що будь-які спірні ситуації, вирішення яких не вдалося досягти шляхом переговорів, вирішуються відповідно до чинного українського законодавства.

© 2020 Усі права захищенно. Використання информації дозволено тільки за погодженням адміністрації сайту!
Розробка та підтримка сайту E-BOX

Выбрать валюту оплаты
UAH